Online.nl

Misschien heb je nog nooit gehoord van online.nl. Online.nl is een aanbieder van interactieve televisie, internet en telefonie via het netwerk van KPN. Dit betekent een gegarandeerde goede dekking en stabiel netwerk. Toch heeft Online.nl een volledig ander aanbod dan KPN. Online.nl biedt hun diensten voor relatief lage prijzen aan. Vaak geldt er gedurende de eerste 6 maanden een actietarief, waarna je een tarief betaalt van rond de €35,- per maand voor het standaardaanbod. Online.nl biedt zowel internet via het DSL netwerk als via glasvezel aan.

Aanbod

Zoals bij meerder aanbieders het geval is, wordt er een onderscheid gemaakt in verschillende bundels aan de hand van de snelheid van je internet. De voordeligste bundel biedt een snelheid tot 30 Mb/s en de meest uitgebreide bundel geeft toegang tot snelheden van wel 100 Mb/s (en zelfs 200Mb/s met glasvezel). Met betrekking tot televisie had Online.nl een standaardaanbod van 72 zenders, waarvan 24 HD die uit te breiden was met verschillende aanvullende opties. Vanaf 1 november is het basis pakket echter standaard omgezet naar het plus pakket met alle extra opties zoals Fox Sport en 36 andere zenders voor slechts €4,50 extra per maand. Dit geldt eveneens voor het extra opnemen pakket en uitzending gemist. Goed nieuws voor bestaande klanten dus. Wel blijf je een additionele €5,- per maand betalen voor een tweede ontvanger. Ook online.nl biedt vaak nog kortingen voor de eerste maanden wanneer je klant wordt. Of je hierbij kiest voor een 1- of 2-jarig abonnement maakt dan echter geen verschil. Bij online.nl is de installatie volledig gratis, wat betekent dat je geen extra kosten betaalt voor een monteur.

Dekking

Een van de grote voordelen van het KPN netwerk, is naast de betrouwbaarheid de brede beschikbaarheid. Dankzij de samenwerking met KPN is Online.nl nagenoeg door heel Nederland verkrijgbaar. De verkrijgbare snelheden verschillen echter per regio. Om een helder beeld te krijgen van de beschikbaarheid en snelheden op jouw postcode, doe je de postcodecheck op de website van Online.nl.