Opzeggen

Je hebt het nu echt gehad, na twee weken zonder fatsoenlijke verbinding in huis en nog steeds geen bezoekje van een monteur te hebben ontvangen, is het tijd om je huidige provider vaarwel te zeggen. Maar kan dit wel? Waarschijnlijk ben je enige tijd geleden een contract aangegaan voor een bepaalde tijd. Het betreft in de meeste gevallen een contract voor 1 of 2 jaar. Is deze termijn reeds verstreken? Dan is het simpel, ga op zoek naar een nieuwe leverancier die beter invulling kan geven aan hetgeen jij thuis nodig hebt. Wanneer er echter nog sprake is van een lopend contract wordt het een ingewikkeld(er) verhaal.

Geen lopend contract

Wanneer de overeengekomen contractstermijn reeds is verlopen, ben je vrij om als consument te gaan shoppen bij andere aanbieders. Je kunt je rustig gaan oriënteren op wat er verkrijgbaar is in jouw regio, en een inventarisatie gaan maken van jouw wensen als gebruiker. Hierbij is het zaak om een helder beeld te hebben van de mogelijkheden, na te denken over je budget en rekening te houden met een mogelijke wijzigingen in je situatie. Mocht overigens blijken dat je een inschattingsfout hebt gemaakt bij het selecteren van de juiste bundel of internetsnelheid, dan is het in de meeste gevallen logischerwijs wel mogelijk om tussentijds je abonnement bij te stellen. Dit betekent natuurlijk alleen maar meer opbrengsten voor de provider in kwestie.

Wel een lopend contract

Wanneer je contract nog niet verlopen is kan het een gecompliceerd verhaal worden. Wanneer de aanbieder bepaalde afspraken niet nakomt of niet de beloftes die in het contract worden gedaan inlost, maakt deze partij zich wettelijk gezien schuldig aan contractbreuk en heb je het recht als klant om het contract vroegtijdig te beëindigen. De provider heeft in dit geval nog wel de mogelijkheid om met een passende oplossing te komen. Wanneer dus bijvoorbeeld je modem het begeeft, betekent dit niet dat jij als klant weer vrij bent om te gaan en staan waar je wil. Wanneer de provider je een nieuw kastje toestuurt heeft deze de situatie netjes opgelost en is er geen sprake van een conflict. Wanneer een provider er echter consequent niet in slaagt een stabiele verbinding in je huis tot stand te brengen is het een ander verhaal. Jij kan op dat moment als klant geen gebruik maken van de diensten waarvoor jij maandelijks je factuur betaalt. Wanneer de provider niet in staat is om binnen een realistische termijn met een oplossing op de proppen te komen, moet deze erkennen dat ze je niet kunnen helpen en je de mogelijkheid bieden om elders je geluk te vinden.

Waar moet je op letten?

Bij het opzeggen van een contract (conflictsituaties even buiten beschouwing gelaten), geldt dat je altijd te maken hebt met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Wanneer je dus per 1 juli je abonnement wil laten eindigen, dien je dien je dit uiterlijk 31 mei (schriftelijk) door te geven aan de provider. Dit geldt ook wanneer de oorspronkelijke contractstermijn reeds is verstreken.